slogan
0613 000 000
 

D án Vic làm cho Người Điếc s t chc bui hi tho như thông tin trong hình.

Ai mun tham d xin đăng ký theo đường link https://docs.google.com/forms/d/1hFBPVdG_11JQZSAlukujXafbeNxvpgHfn5oDMX358Zw/viewform?fbclid=IwAR0FlkbUO0Fv98t0BHvY5GvQRLZSbk2tF3CH_ZIbMhNnKwi0ObLcVG9rZtg&edit_requested=true

Thi gian đăng ký t 31/10 đến hết ngày 10/11.

Vì ti đa có 80 người nên chúng tôi s khóa s khi đã đủ s lượng.

Mi người lưu ý hi tho này dành cho người điếc, tr mt s người nghe được mi.

Ai đăng ký tr s không có ch.

Người tham d được h tr tin ăn và tin xe 120.000 đồng/người.

 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Hộp thư trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Facebook

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 6
Hôm nay 4
Hôm qua 122
Cao nhất (25.12.2021) 1147
Tổng cộng 240,530