Giới thiệu chung
Cập nhật: 14.05.2019 12:17

  

Trung tâm Nghiên cứu và Thúc đẩy Văn hóa Điếc nằm trong khuôn viên của trường đại học Đồng Nai , Trung tâm được chính thức thành lập vào ngày 1 / 7 / 2014 theo quyết định số 377 / QĐ - ĐHĐN của trường đại học Đồng Nai dựa vào những thành quả trong hoạt động của dự án “ Giáo dục trung học và đại học cho người Điếc Việt Nam " trước đây . Dự án này được ra đời vào tháng 5 năm 2000 trong bối cảnh mà nản giáo dục dành cho người điếc Việt Nam nói chung chỉ dừng lại ở cấp I . Dự án đã mạnh dạn đưa ra một phương pháp giảng dạy đi cho người điếc , khác biệt với trào lưu giáo dục hiện tại của Việt Nam “ Giáo dục song ngữ " : Ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam và Tiếng Việt , Phương pháp này đã góp phần thay đổi hiện trạng giáo dục cho người Điếc và hiện thực hóa viễn cảnh về tương lại cho cộng đồng người Điếc .