Cuộc sống quanh ta số 22: Cộng đồng người điếc - Thế giới không âm sắc
Cập nhật: 31.10.2018 08:29
Link youtube