slogan
0613 000 000
 

Logo mới.

Ý nghĩa: trong logo có 3 chữ viết tắt D,C và S lấy từ tên tiếng Anh của trung tâm là 

The Center of Deaf Cultural Studies (Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Điếc)

Chữ C là viết tắt của từ tiếng Anh là Center (Trung tâm), Chữ C cũng là viết tắt của từ tiếng Pháp là Coeur (con tim). Bên trong chữ C có hình 2 bàn tay làm dấu hiệu là ý nói Ngôn ngữ Ký hiệu luôn trong tim, trong lòng mỗi con người của Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Điếc.     

Cô Hòa.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Hộp thư trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Facebook

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 2
Hôm nay 97
Hôm qua 144
Cao nhất (25.12.2021) 1147
Tổng cộng 210,576