slogan
0613 000 000
 
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
29/6
7:00 Nội dung thứ nhất trong ngày TS. Nguyễn Văn Một Toàn Trung tâm Phòng: B102
8:30  Thêm nội dung thứ 2 trong ngày       
13:00 Thêm nội dung thứ 3 trong ngày       
15:30 Có thể thêm nhiều nội dung trong ngày
Thứ 3
30/6
7:00
13:00
Thứ 4
01/7
7:00
13:00
Thứ 5
02/7
7:00
13:00
Thứ 6
03/07
7:00
13:00
Thứ 7
04/7
7:00
13:00
Chủ Nhật
05/7
7:00
13:00  

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Hộp thư trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Facebook

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 25
Hôm nay 56
Hôm qua 50
Cao nhất (15.09.2020) 640
Tổng cộng 155,125