slogan
0613 000 000
 

Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam (tên tiếng Anh: Vietnam Association for Education for All – VAEFA) là một mạng lưới tự nguyện gồm các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự và các cá nhân người Việt Nam cùng hoạt động vì mục tiêu giáo dục cho Mọi người Việt Nam (GDCMN) và bảo vệ quyền trẻ em, quyền phụ nữ, các nhóm dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương.

Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy Văn hóa Điếc là một thành viên của VAEFA - hiện giáo dục chuyên biệt trẻ điếc từ lớp 1 - Cao đẳng, đại học - đã được mời tham dự cuộc họp tổng kết & báo cáo thường niên của Hiệp hội, cụ thể:

Ngày 21/12/2018,  hội đồng thành viên Hiệp hội vì giáo dục cho mọi người Việt Nam đã họp kỳ thứ 4 tại Ninh Bình.
Tham dự kỳ họp có 3 đại diện Ban Thường vụ, 4 cán bộ văn phòng Hiệp hội và 27 đại biểu đại diện cho các tổ chức thành viên.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo hoạt động năm 2018 của  Hiệp hội và một số thành viên, cập nhật về phương hướng hoạt động giai đoạn 2019 – 2021 từ nhà tài trợ và kiện toàn Ban lãnh đạo Hiệp hội. 
Các đại biểu tham dự kỳ họp đã thảo luận sôi nổi và nhất trí những nội dung sau:
1. Tán thành báo cáo hoạt động năm 2018 của Hiệp hội đã được trình bày tại kỳ họp
Các thành viên trong Ban Thường vụ, văn phòng Hiệp hội, các đơn vị thành viên đã có nhiều cố gắng và góp phần tích cực vào việc năng cao năng lực, tham gia hoạt động truyền thông, kết nối và vận động chính sách,  hoàn thành tốt các mục tiêu trong năm 2018 góp phần vào việc nâng cao vị thế của Hiệp hội trong công tác vận động chính sách, đối với ngành Giáo dục và xã hội.
2. Thông báo về việc kết nạp thành viên mới của Hiệp hội năm 2018: Trong năm Thành viên mới là Trung tâm Nghiên cứu hỗ trợ cộng đồng Hà Giang 
3. Kiện toàn Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra: Hội đồng thành viên đã biểu quyết thông qua bổ sung:
- Ông Vũ Văn Đức, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ giáo dục không chính quy và Phát triển cộng đồng (CENEV) là Ủy viên Ban Thường vụ và Trưởng ban Kiểm tra 
- Bà Đỗ Thúy Lan, Giám đốc Trung tâm Tư vấn phát hiện sớm và Chăm sóc trẻ em khuyết tật (Trung tâm Sao Mai) là Ủy viên Ban Kiểm tra
4. Rà soát cập nhật chiến lược của VAEFA và nhất trí phương hướng hoạt động giai đoạn tới 
- Các thành viên rà soát cập nhật chiến lược của Hiệp hội cho phù hợp với thực tiễn của Giáo dục Việt Nam và yêu cầu của công tác vận động chính sách trong thời gian tới.
- Tiếp tục thực hiện chương trình công tác năm 2019 là thời gian kéo dài của năm 2018 với chất lượng tốt, đảm bảo theo các qui định của nhà tài trợ.
- Tăng cường giao lưu, trao đổi thông tin giữa các tổ chức thành viên của Hiệp hội; tham gia mạnh mẽ công tác vận động chính sách, đặc biệt là các tiến trình vận động chính sách có liên quan đến các mảng hoạt động của Hiệp hội, tiến trình báo cáo SDG4, tiến trình góp ý Luật Giáo dục sửa đổi.  Đồng thời các đơn vị thành viên thực hiên nghiêm túc các quy định của Hiệp hội về chế độ báo cáo kết quả hoạt động thường kỳ và hàng năm.
- Tiếp tục phát triển và mở rộng thành viên của Hiệp hội, đảm bảo việc kết nạp thành viên mới theo đúng quy định trong điều lệ của Hiệp hội 

Tại kỳ họp các đại biểu cũng thảo luận, chia sẻ những hiểu biết cần thiết xung quanh chủ đề đồng tính, song tính, chuyển giới (LGBT) và bước đầu nâng nhận thức về những khó khăn của học sinh nhóm LGBT thông qua khảo sát nhỏ: “Thách thức của học sinh nhóm LGBT tại trường phổ thông” (Khảo sát do CEPEW phối hợp với Hanoi Queer thực hiện trong năm 2018). 

Một số hình ảnh thảo luận, đóng góp ý kiến về việc đề xuất Bộ GD&ĐT đưa NNKH vào chương trình giáo dục phổ thông, để NNKH trở thành một Ngoại ngữ, một môn học bắt buộc trong kiến thức phổ thông cho học sinh điếc:

 

Trò chơi tập thể giúp các thành viên hiểu thêm về các hoạt động của tổ chức khác trong Hiệp hội.

Tìm hiểu và liệt kê càng nhiều càng tốt các thông tin mà bạn biết về người đứng cạnh bạn.

Hoạt động cập nhật và rà soát chiến lược của VAEFA trong giai đoạn tới được tổ chức dưới dạng thảo luận nhóm.

Các đại biểu được chia theo 4 nhóm chủ đề: Tài chính giáo dục, giáo dục người lớn, giáo dục mầm non, và giới, bình đẳng hòa nhập. 

 

*Thông báo dự họp

*Chiến lược phát triển

 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Hộp thư trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Facebook

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 2
Hôm nay 122
Hôm qua 155
Cao nhất (25.12.2021) 1147
Tổng cộng 240,526