slogan
0613 000 000
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1/ DÀNH CHO NGƯỜI ĐIẾC

- Tiểu học

- Trung học cơ sở

- Trung học phổ thông

- Cao đẳng và Đại học sư phạm Giáo dục Tiểu học

2/ DÀNH CHO NGƯỜI ĐIẾC VÀ NGƯỜI NGHE

- Ngôn ngữ ký hiệu trình độ 1,2,3 và 4

- Phân tích Ngôn ngữ ký hiệu (Trình độ 1,2)

- Thông dịch Ngôn ngữ ký hiệu (Trình độ Sơ cấp, Trung cấp)

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Hộp thư trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Facebook

CÁC ĐƠN VỊ

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến 6
Hôm nay 6
Hôm qua 91
Cao nhất (20.04.2017) 610
Tổng cộng 109,510